تواصل معنا  +212 665 877 801contact@raya.ma
تابعنا على الصفحات التالية:
Intégration de solutions informatique
1,000.00 DH 1,000.00 DH 1000.0 MAD
Forfait Digital Open Office
3,000.00 DH 3,000.00 DH 3000.0 MAD
Forfait Digital Jitsi
3,000.00 DH 3,000.00 DH 3000.0 MAD
Forfait Digital Moodle
8,000.00 DH 8,000.00 DH 8000.0 MAD
Forfait Digital Dolibarr
3,200.00 DH 3,200.00 DH 3200.0 MAD
Forfait Digital Odoo
6,000.00 DH 6,000.00 DH 6000.0 MAD
Support Digital
1,250.00 DH 1,250.00 DH 1250.0 MAD
Sauvegarde & protection des données
2,500.00 DH 2,500.00 DH 2500.0 MAD
Maintenance & Formations
3,750.00 DH 3,750.00 DH 3750.0 MAD
Gestion Informatique
10,000.00 DH 10,000.00 DH 10000.0 MAD
Référencement Naturel,Publicité et Ads
3,750.00 DH 3,750.00 DH 3750.0 MAD
Gestion contenu
29,000.00 DH 29,000.00 DH 29000.0 MAD
Création de Site web
3,750.00 DH 3,750.00 DH 3750.0 MAD
Création de Contenus Videos
5,000.00 DH 5,000.00 DH 5000.0 MAD
Création de Contenus Documents
2,500.00 DH 2,500.00 DH 2500.0 MAD
Community management
7,500.00 DH 7,500.00 DH 7500.0 MAD
Charte Graphique
2,500.00 DH 2,500.00 DH 2500.0 MAD
Stratégie Marketing
1,250.00 DH 1,250.00 DH 1250.0 MAD
Stratégie & Développement
2,500.00 DH 2,500.00 DH 2500.0 MAD